...

ZIMOWY PARALOTNIOWY PUCHAR BESKIDÓW
MaŻyŚ 2022/2023
-
Regulamin Zawodów

Spis treści

Celem pucharu jest popularyzacja zimowej turystyki górskiej oraz rzadko uczęszczanych lub potencjalnych startowisk paralotniowych.

ZASADY

 • Zawody polegają na wykonaniu lotu z jak największej liczby startowisk paralotniowych i gór wymienionych w regulaminie.
 • Na miejsce startu należy wejść o własnych siłach.
 • Zwycięża pilot, który zgromadzi największą liczbę punktów.
 • Punktacja startowisk i gór bierze pod uwagę trudność podejścia i startu, i jest podana w tabeli w regulaminie.
 • Aby być klasyfikowanym w zawodach, należy zgłosić przynajmniej jeden ślad lotu oraz ślad podejścia.
 • Zdjęcia i filmy tworzone w czasie startu, lotu czy lądowania są dodatkowo punktowane i będą prezentowane na fanpage, stronie zawodów i innych miejscach związanych ze stroną SRUdoChmury.pl
 • Każdy pilot odpowiedzialny jest za swój lot. Loty powinny być wykonywane z uwzględnieniem bezpieczeństwa i przepisów prawa. Należy dobrać sprzęt i ubiór odpowiedni do panujących warunków.
 • Puchar odbywa się w okresie 03.12.2022 – 19.03.2023 r.
 • Szczegółowe zasady pucharu są opisane w Regulaminie.

Sponsorzy

Klasyfikacje

 • Wygrywa pilot lub drużyna z największą liczbą zebranych punktów.
 • W przypadku remisu punktowego decyduje większa ilość miejsc startu. W przypadku równej ilości miejsc startu decyduje suma przelecianych kilometrów liczona wg. zasad XC.
 • Loty można poprawiać, co należy zaznaczyć w komentarzu do lotu.
 • Aktualna klasyfikacja znajdzie się na stronie zawodów.
 • Zawodnicy mogą przypisać się do drużyny Beskidzkiego Stowarzyszenia Paralotniowego (BSP) lub drużyny Stowarzyszenia Paralotniarzy Beskidu Wyspowego (SPBW).
 • Tereny 
 • W pucharze prowadzone są dwie klasyfikacje: OTWARTA, WEEKEND oraz DRUŻYNOWA.

weekend

brane są pod uwagę punktowane loty wykonane w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy (26.12.2022 i 06.01.2023)

otwarta

brane są pod uwagę wszystkie punktowane loty

drużynowa

Opracowanie wstępne, do poprawek: W klasyfikacji DRUŻYNOWEJ brane są pod uwagę loty pięciu najlepszych zawodników obu drużyn

Nagrody

 • Jeden pilot może odebrać nagrody tylko z jednego punktowanego miejsca. Tzn. jeśli pilot zajmie 1. miejsce w klasyfikacji WEEKEND oraz drugie w klasyfikacji OTWARTEJ to otrzymuje nagrody tylko za wyższe miejsce. W tym przykładzie – nagrody z 1. miejsca w klasyfikacji WEEKEND.
 • Jeśli pilot zajmie 1 miejsce w kategorii OTWARTEJ oraz 1 miejsce w kategorii WEEKEND dostaje nagrody tylko za 1 miejsce w kategorii OTWARTEJ.
 • W przypadku dojścia do sytuacji opisanej powyżej nagrody przechodzą na rzecz kolejnych pilotów zgodnie z tabelą wyników.

Organizatorzy i sędziowie

 • Sędzią głównym zawodów jest Marcin Duszyński – kontakt
 • Fanpage pucharu: facebook.com/pucharmazys/
 • Sędziowie, biorą pod uwagę komentarze startujących w Pucharze pilotów. 
 • W trakcie trwania Pucharu mogą wprowadzać poprawki do regulaminu, miejsc startu oraz punktacji.
 • Sędziowie w szczególnych przypadkach (np. awaria urządzenia zapisującego ślad) mogą zatwierdzać podejścia i loty niespełniające zasad regulaminu.

REGULAMIN

Cel

Zawody mają na celu popularyzację zimowej turystyki górskiej oraz poznania rzadko uczęszczanych miejsc startu paralotni. Zawody polegają na wykonaniu lotu z jak największej liczby wybranych miejsc w górach Beskidu Zachodniego tj. Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego, Makowskiego oraz Wyspowego

Uczestnicy

 • W rywalizacji mogą brać udział wszyscy piloci posiadający wymagane prawem uprawnienia do wykonywania lotów na paralotniach oraz ubezpieczenia.
 • Aby wziąć udział w klasyfikacji, należy zgłosić przynajmniej jeden lot.
 • Można tego dokonać za pomocą formularza znajdującego się na stronie zawodów.
 • Zgłoszenie przez uczestnika lotu oznacza również zgodę uczestnika na stosowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie jego danych osobowych oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji oraz statystyk.

Miejsca

 • Miejsca startów zaliczane do zawodów znajdują się w tabeli `Lista startowisk oraz punktacja`.
 • Terminy “miejsca”, “startowiska”, “miejsca startu” używane są zamiennie. Nie każde miejsce lub startowisko jest oficjalnym startowiskiem paralotniowym i jeśli któreś tego wymaga, to należy uzyskać zgodę na start od zarządcy terenu.
 • Starty muszą się odbywać w obszarze wyznaczonych miejsc.
 • Na miejsce startu należy wejść o własnych siłach przed lub po locie.
 • Zawodnicy sami decydują o kolejności zaliczania poszczególnych miejsc startu.

Sprzęt

 • Sprzęt paralotniowy musi być transportowany wyłącznie przez pilota.
 • Piloci mogą wykonywać loty na sprzęcie dowolnej klasy, za stan techniczny sprzętu do zlotu odpowiada wyłącznie pilot.
 • Za dobór i posiadanie dodatkowego sprzętu górskiego (narty, raki, rakiety śnieżne) odpowiadają wyłącznie uczestnicy zawodów.

Bezpieczeństwo

 • Piloci muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do lotów na paralotni oraz ważne ubezpieczenie OC na kwotę prawnie wymaganą.
 • Cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo, przygotowanie i realizację zadań spoczywa wyłącznie na uczestnikach.
 • Należy zwrócić uwagę, że niektóre startowiska mogą być szczególnie trudne do startu w warunkach zimowych.
 • Wszelkie niebezpieczeństwa zauważone przez zawodnika na startowisku czy lądowisku należy zgłosić Organizatorom.

Punktacja

Klasyfikacja otwarta oraz weekend

 • x pkt– za zaliczenie startowiska przysługuje punktacja przedstawiona w tabeli `Lista startowisk oraz punktacja`.
 • 0,5 pkt – zdjęcia i filmy tworzone w czasie podejścia, startu, lotu czy lądowania są dodatkowo punktowane (0,5 punktu na jedno miejsce startu). 
 • 1 pkt – wyjścia grupowe w grupie zawodników liczącej 3 lub więcej osób są dodatkowo punktowane (1 punkt na jedno miejsce startu).

Klasyfikacja drużynowa

 • Opracowanie wstępne, do poprawek:
 • x pkt– za zaliczenie startowiska na terenie własnym drużyny.
 • 1,5 * x pkt– za zaliczenie startowiska na terenie drużyny przeciwnej.
 • 0,5 pkt – zdjęcia i filmy tworzone w czasie podejścia, startu, lotu czy lądowania są dodatkowo punktowane (0,5 punktu na jedno miejsce startu). 
 • 1 pkt – wyjścia grupowe w grupie zawodników liczącej 3 lub więcej osób są dodatkowo punktowane (1 punkt na jedno miejsce startu).

Czas trwania

 • Puchar odbywa się w okresie 03.12.2022 – 19.03.2023.
 • Loty mogą się odbywać w czasie od 30 minut przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie słońca

Dokumentacja (zgłaszanie śladu podejścia i lotu)

 • Loty powinny być rejestrowane urządzeniami posiadającymi GPS oraz zgłaszane w formie linku prowadzącego do platform www.xcportal.pl, www.xcontest.org itp.
 • Każdy lot należy umieścić na serwerze wyżej wymienionych platform oraz zgłosić poprzez Formularz zgłoszeniowy MaŻyŚ w okresie 72 godzin od wykonania lotu. W ostatnim tygodniu zawodów okres ten zmniejsza się do 24 godzin.
 • Sędzia zawodów może usunąć lot z klasyfikacji jeśli nie będzie spełniał zasad regulaminu.
 • Podejście na startowisko musi być również udokumentowane śladem z urządzenia z GPS (np. telefon komórkowy, zegarek z GPS), a w szczególnym przypadku akceptowane są zdjęcia potwierdzające.
 • W formularzu zgłoszeniowym należy podać link do portalu zawierającego taki ślad np. Strava, Polar Flow, Suunto itp.
 • Zgłaszanie lotów odbywa się przez Formularz zgłoszeniowy MaŻyŚ znajdujący się na stronie zawodów lub adres email: info@SRUdoChmury.pl
 • Do zawodów mogą być zgłaszane tylko loty wykonane na paralotni w locie swobodnym (bez napędu).

Lista startowisk oraz punktacja

 • Suma punktów wszystkich startowisk w Beskidzie Żywieckim, Małym i Śląskim to 85,79, a przewyższeń 6049 m.
 • Suma punktów wszystkich startowisk w Beskidzie Wyspowym to 85,7, a przewyższeń 5057 m.
 • Punktacja za trudność niektórych startowisk w Beskidzie Żywieckim, Małym i Śląskim została ustawiona na 0, aby oba tereny miały równą liczbę punktów.

Beskid Żywiecki, Mały i Śląski

Lp.startowiskotrudność [pkt]podejście [pkt]suma [pkt]współrzędne
1Bieniatka (lub Chata Na Groniu)14,45,449.733187, 19.037011
2Bubusiowa Kopa00,080,0849.712946, 19.246717
3Garlejów Groń lub Janikowa Grapa22,54,549.673699, 19.343773
4Hala Bieguńska lub Lipowska24,66,649.5277, 19.2093
5Jaworzynka00,90,949.7638, 19.2239
6Malinów13,44,449.657245, 18.982124
7Mała Czantoria lub Czantoria23,25,549.6949, 18.7774
8Małe Skrzyczne25,77,749.676886, 19.012053
9Matyska01,11,149.6398, 19.1195
10Muńcuł25,57,549.454587, 19.107526
11Ochodzita21,33,349.5444, 18.9557
12Pilsko17,18,149.534455, 19.318401
13Praszywka Wielka23,55,549.455101, 19.037093
14Prusów24,36,349.5636305, 19.143321
15Rychwałdek (Barutka)22449.683048, 19.290321
16Skrzyczne26,48,449.687962, 19.031506
17Wapiennik00,850,8549.6512, 19.1133
18Żar23,665,6649.7786, 19.2214

Beskid Wyspowy

Lp.startowiskotrudność [pkt]podejście [pkt]suma [pkt]współrzędne
1Adamczykowa21,83,820.060617, 49.651335
2Chełm12,33,320.59154, 49.69555
3Ciecień24620.141185, 49.772498
4Ćwilin23,95,920.191884, 49.688039
5Grunwald (Wsołowa)21,73,720.10089, 49.67137
6Koninki (Tobołów)22,84,820.069747, 49.583367
7Lubogoszcz (Szenderówka)13420.071936, 49.696284
8Lubomierz12,63,620.207334, 49.588403
9Lubomir23,45,420.054779, 49.76848
10Luboń Wielki14,45,420.001635, 49.653047
11Miejska Górka21,93,920.440648, 49.719027
12Mogielica13,94,920.274711, 49.659711
13Podobin22,54,520.098157, 49.635981
14Potaczkowa22,54,520.063052, 49.625863
15Sałasz (Mordarka)12,63,620.470834, 49.727503
16Skrzętla22,54,520.588164, 49.715417
17Szczebel25,97,920.010309, 49.689704
18Śnieżnica24620.177481, 49.716648

Mapa zawodów

Scroll to Top